- 2014 / 11 / 24
Монголын Хүний Нөөцийн Институтээс улирал тутам зохион байгуулдаг удирдах ажилтнуудад зориулсан хүний нөөцийн сургалт 2014.11.10 - 11.15 өдрүүдэд амжилттай зохион байгууллагдлаа.
Тэргүүлэх хүмүүс болон дадал туршлагыг түгээн дэлгэрүүлэхийн төлөө Шалгаруулалтанд нэр дэвшигчдийн материалыг 2014.10.01-нээс албан ёсоор хүлээж авч эхэлсэн бөгөөд нэмэлт материал хүлээн авах сүүлийн хугацаа 2014.12.15 хүртэл үргэлжилнэ. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг 9901-4224, 7015-6474 дугаар хандаж авна уу.
- 2014 / 11 / 24
- 2013 / 10 / 10
Д.Бартанбаатар: Шинэ системийг нэвтрүүлснээр “үргүй зардаг” хугацааг 30-40 хувиар хэмнэх боломжтой
Хүний нөөцийн институтын сургалтын сурталчилгаа Утас: 7015-6474, 9901-4224 Вэб: www.MHRI.mn Мэргэжлээрээ ялгарах нь таны СОНГОЛТ
- 2013 / 06 / 14
Байгууллагын ололт амжилт, ашиг орлогын 80%-ийг нийт ажилтнуудын 20% нь бий болгож байдаг гэсэн зарчим байдаг. Эдгээр 20% чадварлаг мэргэшсэн хүмүүс байх төдийгүй шилэгдмэл авъяастнууд (talent) байдаг. Амжилт ололтын баталгаа болсон эдгээр талантуудыг байгууллагад хоёр хэлбэрээр бий болгох боломжтой. Эхнийх өсөх ирээдүйтэй, бүтээлч ажилтнууд тусгайлан сургаж бэлтгэх, удаах арга нь бусад байгууллагад байгаа хүчирхэг, эрч хүч бүхий шилдэг мэргэжилтнүүдийг өөрийн байгууллагад урвуулан авах буюу head hunting юм.
- 2012 / 05 / 23

Танай байгууллагад хүний нөөцийн асуудлыг ямар алба хэлтэс хариуцдаг вэ?
Захирал, дэд захирал шууд хариуцдаг
17.57%
Захиргааны ажилтан хавсран гүйцэтгэдэг
17.73%
Хүний нөөцийн мэргэжилтэн, менежер
31.04%
Хүний Нөөцийн Газар, алба, хэлтэс
33.66%